Home / Tag Archives: language

Tag Archives: language

September, 2014

  • 17 September

    Umsitho weelwimi ezininzi

    Words by Philasande Mfab Photo by Casey Fleser Kwinqaku lethu elidlulileyo besathule iinkcukucha ezithile malunga nokhuphiswano leelwimi ezininzi oluqhuba unyaka nonyaka apha eRhodes Univesithi. Kweli inqaku sinxose ukukumema nokukuphakela ngomnyadala ozobe uqhuba kwiholo lokufundela eEden Grove Red eRhodes Universithi ngomhla wemashumi amabini anesibini kweyoMsintsi 22 September 2014. Icandelo leelwimi limema …

June, 2013

  • 3 June

    The possibilities of multilingualism

    By Hancu Louw With R 31 million allocated for the construction of a new School of Languages building (R 6 million promised by Rhodes University), the question must be asked: How do tertiary education institutions address the social and cultural legacies of apartheid and the effect it has had on …